Jak prawidłowo zadbać o holowanie auta? - Motofirma
FacebookTwitterLinkedIn

Jak prawidłowo zadbać o holowanie auta?


Jak prawidłowo zadbać o holowanie auta?

Niezależnie od stażu posiadania prawa jazdy, niemal każdy kierowca zdaje sobie prawdopodobnie sprawę z tego, że podczas prowadzenia pojazdu może dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji. Wypadek, kolizja, czy też poślizg na drodze może zdarzyć się każdemu, nieważne, jak dobrze radzi sobie za kierownicą. W takich sytuacjach często konieczne będzie holowanie auta lub inne formy wsparcia, jakie świadczy pomoc drogowa. Jak prawidłowo powinna przebiegać taka usługa? Odpowiadamy w naszym artykule.

Holowanie auta – jakie przepisy obowiązują?

Pomoc drogowa Białystok powinna być udzielana zgodnie z jasno określonymi przepisami. Są one ściśle ustalone i mają odniesienie w ustawie prawo o ruchu drogowym. Dokument ten nie tylko reguluje warunki poruszania się pojazdów po drogach publicznych i poza nimi, ale również reguły dotyczące dopuszczenia środków lokomocji do ruchu, wymogi, jakie musi spełnić osoba kierująca pojazdy oraz inne związane z tym zasady.

 

W kodeksie drogowym odnajdziemy również wytyczne określające, jak powinno przebiegać holowanie aut. Art. 31 określa warunki, jakie powinny panować podczas tej czynności, między innymi, prędkość pojazdu holującego (w terenie zabudowanym wynosi 30 km/h, poza nim 60 km/h) i jego odpowiednie oświetlenie (powinien mieć włączone światła mijania).

Jak należy przygotować samochód, aby przeprowadzić holowanie?

Pojazd holowany powinien być oznakowany w odpowiedni sposób (za pomocą trójkąta ostrzegawczego, z wyłączeniem motocykli) oraz musi mieć włączone światła pozycyjne. Aby holowanie auta przebiegało zgodnie z prawem, w pojeździe zabieranym z miejsca zdarzenia powinna znajdować się osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia go, chyba że w trakcie interwencji pojazd nie wymaga kierowania.

 

Holowanie auta nie może w żaden sposób zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Z tego względu unieruchomiony pojazd powinien być połączony z autem holującym go w sposób, który uniemożliwia ich odłączenie w trakcie jazdy. Jeżeli holowanie przebiega z wykorzystaniem połączenia sztywnego, co najmniej jeden układ hamulców, znajdujący się w nim, musi być sprawny. Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku holowania za pomocą połączenia miękkiego. W tym przypadku obydwa układy hamulców muszą działać.

Holowanie auta – kiedy nie można go wykonać?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym zawiera również informacje na temat sytuacji, w których holowanie auta nie może zostać przeprowadzone. Pierwszą z przesłanek uniemożliwiających odholowanie pojazdu jest niedziałający układ kierowniczy lub niesprawne hamulce. Innym warunkiem jest to, aby całkowita masa holowanego pojazdu nie przekracza rzeczywistej masy holownika.

 

Nie oznacza to jednak, że nie można w takim przypadku udzielić pomocy drogowej. Bezpiecznym rozwiązaniem może okazać się sztywny hol lub laweta. Tym samym zabrania się wykorzystania połączenia giętkiego podczas holowania, jeżeli funkcjonowanie układu hamulcowego w pojeździe jest uzależnione od pracy silnika, w momencie, w którym nie może on zostać uruchomiony.

 

Kodeks drogowy zabrania również holowania więcej niż jednego pojazdu, chyba że jest to pojazd członowy. Jeżeli pojazd holujący posiada przyczepę, w świetle obowiązującego w Polsce prawa nie może transportować innego pojazdu. Istnieją również rodzaje dróg, na których holowanie nie może być przeprowadzone.

 

Poruszanie się po autostradzie wyklucza zastosowanie takiego rozwiązania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której holowanie jest przeprowadzone przez specjalne pojazdy przeznaczone do tego celu. Niemniej jednak, może się ono odbywać tylko do najbliżej położonego miejsca wyjazdu z autostrady lub obsługi podróżnych.

Czym grozi nieprawidłowe holowanie pojazdów?

Nieprawidłowe holowanie aut i innych pojazdów wiąże się, przede wszystkim, ze stwarzaniem zagrożenia innym uczestnikom ruchu drogowego. Fakt ten powinien skutecznie odstraszać kierowców, planujących zastosować takie rozwiązanie, jednak wielu z nich wciąż decyduje się na samodzielne holowanie, nie pilnując przy tym przestrzegania obowiązujących przepisów.

 

Według taryfikatora mandatów na 2022 rok, poszczególne błędy związane z nieprawidłowym holowaniem mogą nas słono kosztować. Kary za takie przewinienia wynoszą od 50 do nawet 250 zł. Jeżeli chcemy uniknąć płacenia mandatu, warto zdecydować się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się świadczeniem usług z zakresu pomocy drogowej.

Zadzwoń do nas

+48 600 550 600