FacebookTwitterLinkedIn

Co to jest transport ponadgabarytowy?


Co to jest transport ponadgabarytowy?

Transportowanie pojazdów osobowych, niezależnie od tego, czy są sprawne, czy też uszkodzone, zwykle nie stanowi większego problemu. Schody mogą pojawić się w przypadku, kiedy musimy przewieźć pojazd nienormatywny lub towar o dużym rozmiarze. W takim przypadku konieczna jest specjalna flota. Co to jest transport ponadgabarytowy i jakie zasady obowiązują podczas takich czynności? Odpowiedź znajduje się w naszym artykule.

Co to jest transport ponadgabarytowy?

W naszych innych artykułach omawialiśmy różne techniki transportu pojazdów oraz to, jakie zasady panują podczas takich działań. Inaczej będzie wyglądało przewożenie na lawecie samochodu osobowego, a inaczej holowanie TIR. Pojazdy ciężarowe przez swoje duże gabaryty wymagają zastosowania innej floty, technik transportu, a nawet uprawnień, jakie posiada osoba przeprowadzająca holowanie. No dobrze, ale czym jest transport ponadgabarytowy? Odpowiadamy!

 

Transport nienormatywny, inaczej ponadgabarytowy opiera się na przewożeniu ładunków, pojazdów lub zespołów pojazdów, które charakteryzują się niestandardowym rozmiarem. Warto również dodać, że wymiary oraz dopuszczalna masa całkowita tych obiektów przekracza normy, określone w ustawie o ruchu drogowym. Transport ponadgabarytowy wykorzystywany jest w sytuacjach, w których ma miejsce przekroczenie parametrów dopuszczalnych dla przewozu ładunków. 

Jakie przepisy określają transport ponadgabarytowy?

Głównym dokumentem prawnym określającym przepisy normujące transport ponadgabarytowy jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Znajdziemy tam zasady przejazdów nienormatywnych. Według tej ustawy konieczne jest:

 

  • uzyskanie stosownego zezwolenia, umożliwiającego przejazd pojazdu zaliczanego do kategorii nienormatywnej, którego przydzielenie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ;
  • stosowanie się do warunków przejazdu, które określa udzielone pozwolenie;
  • kontrolowanie poruszania się pojazdu ponadgabarytowego na warunkach oraz w sposób, które określone są art. 64i w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; pilotaż musi być przeprowadzony przez specjalnie oznakowane pojazdy.
  • zachowanie szczególnej ostrożności przez osobę kierującą pojazdem nienormatywnym.

Jak przygotować transport nienormatywny?

Transport ponadgabarytowy jest wymagającym przedsięwzięciem, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, jest wybranie odpowiedniego środka transportu, dostosowanego do gabarytów przewożonych obiektów. Konieczne jest również zaangażowanie właściwej osoby, która posiadła odpowiednie umiejętności i ma uprawnienia potrzebne do przeprowadzenia całej akcji. Dobrze jest zaplanować odpowiednią trasę oraz godziny przejazdu, aby uniknąć sytuacji, w której pojazd ponadgabarytowy znajduje się w niedozwolonym dla niego miejscu, stwarzając potencjalne zagrożenie. Istotną kwestią jest również uzyskanie stosownego zezwolenia wydawanego przez właściwy organ administracyjny, o którym wspominaliśmy we wcześniejszej części artykułu.

Transport ponadgabarytowy – jak wygląda pilotaż?

W sytuacji, w której podczas przeprowadzania transportu nienormatywnego konieczny jest pilotaż, musimy dobrze się do niego przygotować. Decyzję na temat tego, czy konieczne jest monitorowanie pojazdu ponadgabarytowego, wydaje odpowiedni organ. Pilot nadzorujący transport nienormatywny znajduje się w oddzielnym pojeździe, który znajduje się kilkadziesiąt metrów przed pojazdem przeprowadzającym transport ponadgabarytowy. Zadaniem takiej osoby jest dbanie o bezpieczeństwo poprzez obserwację trasy oraz informowanie kierowcy przeprowadzającego transport nienormatywny o ewentualnych zagrożeniach lub utrudnieniach na trasie. W jakich sytuacjach konieczny jest pilotaż?

 

Musimy zorganizować pilotaż w przypadku, w którym pojazd uczestniczący w transporcie ponadgabarytowym przekracza konkretne rozmiary: 23 m długości, 3,2 m szerokości, 4,5 m wysokości a jego dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 60 t. Pilotaż jest obowiązkowy w sytuacji kolumny pojazdów przekraczającej 30 m długości, 3,6 m szerokości, 4,7 m wysokości a dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 80 t. Zdarzają się sytuacje, w których podczas transportu ponadgabarytowego musimy skorzystać z eskorty policji, np. w momencie, w którym szerokość drogi wynosi mniej niż 2,5 m. Funkcjonariusze muszą towarzyszyć nam również w sytuacji, w której długość zespołu pojazdów przekracza 40 m lub długość pilotowanych pojazdów jest większa niż 120 m.

Zadzwoń do nas

+48 600 550 600